Tanja Cilia

Freelance Writer

Int blajtha tal-Ebola?

http://www.inewsmalta.com/dart/20141021-int-blajtha-tal-ebola   15:59  |  21.10.2014 Tlajt fuq tal-linja, u nzertajt qgħadt ħdejn mara li minn ħwejjiġha kienet tidher li hi Musulmana. Inħoss min itaptapli fuq dahri. Dort, u sibt li kienet waħda … Continue reading

October 21, 2014 · Leave a comment

Imma X’Taqbad Tagħmel, Għid?

  Mela darba fost l-oħrajn – għax hekk jibdew l-istejjer tal-waħx – kien hemm omm li qalet kemm hi ddispjacuta minħabba kumment li għadditiha waħda mara li anqas biss tafha. … Continue reading

October 14, 2014 · Leave a comment

Għax dik fuq ir-Relief…

http://www.inewsmalta.com/dart/20130621-ax-dik-fuq-ir-relief 11:26  |  21.06.2013 Fuq tal-linja telgħu tlett ibniet li bejniethom kellhom sebat itfal. Basktijiet tal-iskola, fliexken tal-iced tea, buggy taż-żgħira nett… insomma, qisna sejrin ix-xalata tad-duttrina… Għalkemm bħas soltu kelli earbud … Continue reading

October 11, 2014 · Leave a comment

Dinja Għalija: Biex Ma Ninsewx

http://www.inewsmalta.com/dart/20141007-dinja-alija-biex-ma-ninsewx 11:56  |  07.10.2014 Għadda mingħala widnejja li hawn jiġru mas-saqajn erba’ ġurnalisti arroganti mhux ħażin. Nispjega ruħi, biex ħadd ma jaħseb li qed naqla’ minn żniedi… li ser ngħid, għalkemm biddilt … Continue reading

October 10, 2014 · Leave a comment

Dinja Għalija: Suq, Ħa Mmorru

Dodge – x’ironija! http://www.inewsmalta.com/dart/20141001-dinja-alija-suq-mmorru Fuq sezzjoni oħra tal-istampa, kif jgħidu, reġa’ ssemma l-każ tax-xufier li tilef ħobżu, bejn wieħed u ieħor, għax xi ħadd dehrlu li għandu jgħaddih passata. Kien … Continue reading

October 1, 2014 · Leave a comment

Sewwa, Sewwa, Ma Nafx Eżatt…

  Kif konna qed ngħidu, kultant, il-verità hija relattiva. Tigdeb, bla ma tgħid xejn, jew tgħid il-verità b’tali mod li dak li jkun ma jemmnekx… għax hekk tkun tixtieq li … Continue reading

September 28, 2014 · Leave a comment

Mind over Matters: The Right Mind-Set to Start School

  The First Day Of School. A phrase that must be written like that, because it is such an important milestone for the child -and for the parents too. School … Continue reading

September 2, 2014 · Leave a comment

Ħasla Papali

  Qamet diskussjoni fuq il-ħasil tal-ħwejjeġ. Ħaġa minn awl id-dinja li la din saret fuq Facebook, damet sejra xi ġimgħa. Min jammetti x’iħobb jagħmel (u kemm jonfoq flus fid-diterġenti), min … Continue reading

August 30, 2014 · Leave a comment

The Stranger at The Crossroad

You know what they say about truth being stranger than fiction?  Well, you can believe it’s true.  So there I was, convalescing in Rome, reading Murder on the Orient Express, while on … Continue reading

August 29, 2014 · Leave a comment

A Friend In Deed

  I am – I was – an Eastern European mail order bride. Estonian, to be precise.   There, that got your attention, didn’t it?   Well, all right – … Continue reading

August 9, 2014 · Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,837 other followers