Tanja Cilia

Freelance Writer

Bil-Flus fil-Kus, Tgħannaq u Tbus

http://www.inewsmalta.com/dart/20140708-bil-flus-fil-kus-tg-annaq-tbus     08.07.2014 L-istorja bdiet, qabel – imma fl-10 ta’ Novembru tal-2013, David talab lil Maria biex tkun martu – u din tant aċċettat bil-qalb u xandret l-aħbar fuq … Continue reading

July 19, 2014 · Leave a comment

Tiċħdu, Inti, Lix-Xitan?

Lehen is-Sewwa 19 July 2014   Kulħadd jafha l-istorja ta’ meta x-xjaten għamlu laqgħa tal-Kunsill u waslu għall-konkluzzzjoni li jekk aħna ma nemmnux li huma jeżistu, ikunu rebħu l-battalja. Daqstant … Continue reading

July 19, 2014 · Leave a comment

Twenty Ways To Make Your Life Better

    1.  Admit it when you’re wrong; it will actually impress people. 2. Delegate when you can; when you can’t, don’t even try. 3. Do as you would be … Continue reading

July 16, 2014 · Leave a comment

Best Ways to Avoid getting Stressed

1. Go fishing; literally or figuratively. When deadlines loom, what you need is not more time, but less. Learn how to optimize time, by prioritising your schedules. Do you really … Continue reading

July 16, 2014 · Leave a comment

Uniformity?

  A lifetime ago, before irate parents could call their favourite radio stations at the drop of a hat (more on this later) I worked as a Kindergarten Assistant. Even … Continue reading

July 7, 2014 · Leave a comment

Tieġijiet, Funerali, u Magħmudijiet…

Lehen is-Sewwa, July 5, 2014   Ir-Reliġjon… kultant qisha ċewing gum, kultant qisha plastic, kultant qisha xemgħa, u kultant qisha ġebla taż-żonqor. Mela, ix-xahar l-ieħor stħajjiltni li qed nieħu sehem … Continue reading

July 6, 2014 · Leave a comment

Angry Young Men and Women

http://www.adviceandinfo.com/teenagers/angry-young-men-and-women Posted on May 9, 2013 by Tanja Cilia Some teens look  back, forward, and around them in anger – the ultimate in one-upmanship over the horde of (mostly) working … Continue reading

June 28, 2014 · Leave a comment

Bejni u Bejn Ruħi

Leħen is-Sewwa,  June 21, 2014 Ġieli sibt ruħek titkellem man-nies li jidhirlek li jkunu qed jgħidu l-ħmerijiet… fuq ir-radju jew fuq it-televixin? Ġieli qabżek xi ħadd f’xi kju u tgħidlu … Continue reading

June 22, 2014 · Leave a comment

Prietka taċ-Ċajt

  Inzertajt kont Ħaż-Żabbar, u ntbaħt li fil-Bażilika kien qed isir tieġ. U dħalt.Kienet waslet il-prietka, u poġġejt bilqegħda biex nisma’. Ħin minnhom, iċ-ċelebrant qal li jinħabbu kemm jinħabbu, l-għarus … Continue reading

June 8, 2014 · 1 Comment

Animal Rights and Wrongs

  Matilda is the hen who laid an egg four times the size of a normal one. Together with the weird case of chickens running loose in Regional Road, Marsa, … Continue reading

June 4, 2014 · Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,777 other followers