Tanja Cilia

Freelance Writer

A Friend In Deed

  I am – I was – an Eastern European mail order bride. Estonian, to be precise.   There, that got your attention, didn’t it?   Well, all right – … Continue reading

August 9, 2014 · Leave a comment

Coming of Age?

Coming soon on ZYNK; for further details please go to:  http://www.josephsultana.com/     Jennifer “Hey there pretty girl!” I didn’t look up. People usually addressed me as lardy or four-eyes. … Continue reading

August 9, 2014 · Leave a comment

Bħall-Erbgħa fost il-Ġimgħa!

 http://www.inewsmalta.com/dart/20140803-all-erbg-fost-il-img Inzertat ġurnata tal-Erbgħa u ħsibt li la ma kellix daqstant x’nagħmel, nitla’ sas-suq ta’ Birkirkara. Mela kif ħriġt mill-bieb eżatt, iċempel it-telefon; kienet ħabiba li kont ilni qatiegħ ma … Continue reading

August 3, 2014 · Leave a comment

Abjad jew Iswed… mhux Griż!

Leħen Is-Sewwa 02/08/2014             Mela darba, kien hemm skultur Ċiprijott jismu Pygmalion. Fettillu jonqox statwa tal-avorju ta’ mara li iżjed tard, issemmiet Galatea. Ġara li … Continue reading

August 2, 2014 · Leave a comment

Bil-Flus fil-Kus, Tgħannaq u Tbus

http://www.inewsmalta.com/dart/20140708-bil-flus-fil-kus-tg-annaq-tbus     08.07.2014 L-istorja bdiet, qabel – imma fl-10 ta’ Novembru tal-2013, David talab lil Maria biex tkun martu – u din tant aċċettat bil-qalb u xandret l-aħbar fuq … Continue reading

July 19, 2014 · Leave a comment

Tiċħdu, Inti, Lix-Xitan?

Lehen is-Sewwa 19 July 2014   Kulħadd jafha l-istorja ta’ meta x-xjaten għamlu laqgħa tal-Kunsill u waslu għall-konkluzzzjoni li jekk aħna ma nemmnux li huma jeżistu, ikunu rebħu l-battalja. Daqstant … Continue reading

July 19, 2014 · Leave a comment

Twenty Ways To Make Your Life Better

    1.  Admit it when you’re wrong; it will actually impress people. 2. Delegate when you can; when you can’t, don’t even try. 3. Do as you would be … Continue reading

July 16, 2014 · Leave a comment

Best Ways to Avoid getting Stressed

1. Go fishing; literally or figuratively. When deadlines loom, what you need is not more time, but less. Learn how to optimize time, by prioritising your schedules. Do you really … Continue reading

July 16, 2014 · Leave a comment

Uniformity?

  A lifetime ago, before irate parents could call their favourite radio stations at the drop of a hat (more on this later) I worked as a Kindergarten Assistant. Even … Continue reading

July 7, 2014 · Leave a comment

Tieġijiet, Funerali, u Magħmudijiet…

Lehen is-Sewwa, July 5, 2014   Ir-Reliġjon… kultant qisha ċewing gum, kultant qisha plastic, kultant qisha xemgħa, u kultant qisha ġebla taż-żonqor. Mela, ix-xahar l-ieħor stħajjiltni li qed nieħu sehem … Continue reading

July 6, 2014 · Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,788 other followers